registrera företagsnamn

Är ditt tänkta företagsnamn redan registrerat? Du kan själv kontrollera namnet i detroitmovers.info eller beställa en förhandsgranskning. Cirka hälften av alla namnförslag som kommer in till Bolagsverket kan inte registreras. Ofta finns det redan ett aktiebolag eller ett annat företag med liknande företagsnamn. Du kan få skydd för ditt företagsnamn antingen genom registrering eller genom inarbetning. Ensamrätten innebär att den som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde. Företagsnamnet är företagets fasad utåt. Det ska underlätta för kunder och andra att hitta till just ditt företag. Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och varumärken. Sök företagsnamn. På detroitmovers.info kan du söka på ett namnförslag för att se om någon har registrerat. registrera företagsnamn

Registrera företagsnamn - sjlva spelutvecklarna

Fastighetsavgift och fastighetsskatt Vem ska betala? Tänk därför noga igenom de namn du föreslår innan du skickar in dem till Bolagsverket. Ett företagsnamn får inte innehålla någons egenartade efternamn om användningen av företagsnamnet kan vara till nackdel för den som har efternamnet. Få huvudmannens post till din adress. Beställ personbevis till din folkbokföringsadress. Beskattning av försäljning av fastigheter. Dessutom får företagsnamnet inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller varumärke, eller strida mot någon annan bestämmelse i firmalagen eller i annan lag. Check someone else's ID card. Undantag från krav på kassaregister. Resor och ökade levnadskostnader. Ett företagsnamn kan konstrueras på många olika sätt. Om vår myndighet Roller hos seth gamble Ekonomer och jurister.