kloroplast

Fotosyntesen är livsviktig för att växterna ska få energi och kunna växa. Denna sker i kloroplasterna inne i cellerna (i kloroplasterna finns även de pigment som ger bladen dess färg), närmare bestämt i något som kallas thylakoider. Thylakoider är uppbyggda av fetter och proteiner, men ingen vet riktigt hur bildningen av. När du har gått igenom den här sidan ska du ha lärt dig. vad som kännetecknar eukaryota celler; vad som kännetecknar djur- resp. växtceller; ge exempel på djur- och växtceller; vad mitokondrien har för funktion; vad kloroplasten har för funktion; hur kromosomer ser ut i celler; vad som kännetecknar. Kloroplaster är ägda av fotosyntetiserande organismer som använder ljus för att producera energi i den metaboliska processen. De finns i cellerna, vilket motsvarar en enda, om än avgörande, steg i en sammanlänkad större process där produktion och lagring. kloroplast

Kloroplast Video

10dk'da HÜCRE ORGANELLERİ