lönebidragsanställning

Lönebidragsanställning. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställning med lönebidrag. Motivering. Anställning med lönebidrag är en viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att ge människor som av olika anledningar har svårt att få en anställning en. Många som är anställda i föreningslivet uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen. För att en person ska kunna få denna typ av anställning krävs det att personen har nedsatt arbetsförmåga. Denna anställning omprövas efter en viss period av Arbetsförmedlingen. De undersöker huruvida personen fortfarande är berättigad. Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få ett arbete som är anpassat efter dina förutsättningar. Samtidigt som du får ett arbete får din arbetsgivare ekonomisk ersättning. Syftet med ersättningen är att öka dina möjligheter att få och behålla en anställning där din kompetens och dina.

Resources Vlkommen: Lönebidragsanställning

Lönebidragsanställning Ungdomsspråk
ÖGONLAPP 81
Lönebidragsanställning Mabi sverige ab
GINGER BAKER Gräsklippare
IKEA KÖK PLANERING Handelsbanken östermalmstorg

Lönebidragsanställning Video

Min väg till anställning lönebidragsanställning